Trasborg er en af Red Barnets hovedsponsorer


Trasborg yder årligt et større pengebeløb til Red Barnets arbejde. Derudover stiller Trasborg tøjcontainere gratis til rådighed til diverse indsamlingskampagner med det formål at skaffe varer til Red Barnets genbrugsbutikker. Overskuddet fra Red Barnets genbrugsbutikker, der alene drives af ulønnede frivillige i Red Barnet, går til Red Barnets arbejde med at redde, beskytte og styrke de dårligst stillede børn i Danmark og resten af verden.