Husstandsindsamlinger af tøj og sko


Periodevis vil Trasborg i samarbejde med Red Barnet foretage husstandsindsamlinger af genbrugstøj og sko til børn og voksne, samt legetøj, spil, udstyr og møbler til børn fra 0-12 år. Alle børneeffekter gives videre til salg i Red Barnets genbrugsbutikker i Danmark. Trasborg anvender alt tøj og sko til voksne til videresalg.

Som den eneste produktions- og indsamlingsvirksomhed i Danmark har vi aktivt deltaget i og er medlem af referencegruppen under Nordic Textile Reuse and Recycling Commitment, som ledes af Nordisk Ministerråd og den Nordiske Affaldsgruppe.

Kernen i ordningen er en standardisering af økonomisk gennemsigtighed og miljømæssige resultater, som på sigt skal nedbringe mængden af brændbart ikke anvendelige textiler. Projektet er i sin slutfase og vi har sammen med de øvrige aktive deltagere bidraget til en ny nordisk standard.

Det er vigtig for vores virksomheds fortsatte arbejde på at opnå zero-waste, at vi er aktive på de tiltag der laves dels udenfor som indenfor Danmarks grænser. Vores nøgletal ved udgangen af 2016 er 5% brugte fraktioner, som vi ikke kan få afsat.