Skoletilbud


Her er et godt tilbud til folkeskoler/gymnasier/erhvervsskoler eller lignende

Vi har i mange år haft en smid-væk kultur i hele verden og selvfølgelig også her i Danmark. Men nu er vi heldigvis vågnet op World Wide og hvis vi vil hjælpe vores verden skal vi have fokus på den kultur og handle nu.

Dvs. vi skal alle være meget bevidste om, hvordan vi behandler vores hushold-ningsaffald, brugte genstand samt brugte tekstiler. Vi skal genbruge og gen-anvende alt det vi kan.

Så hvis I på jeres skole har projekter, emneuger eller lignende om genbrug/ genanvendelse af brugte tekstiler kan vi tilbyde en introdukton til dette her i vores firma. Da vi er de eneste i Danmark, som lever af at genbruge og gen-anvende brugte tekstiler har vi meget fokus på miljøet og tænke-grønt-tanken. Vi fortæller lidt om, hvordan det hele startede og derefter kigger vi på vores arbejdsprocesser med det indkomne materiale. I får lov til at røre og se, hvad det er folk afleverer i vores tøjcontainere og hvordan vi får genbrugt/gen-anvendt det på bedst mulige måde. Besøget slutter af med en lille opsum-mering samt eventuelle spørgsmål fra jer.

Hvis ovenstående har jeres interesse kan I kontakte sekretær Mie Schou for at lave en aftale vedrørende jeres besøg hos os.

Vi glæder os til at se jer.