Nyheder

Trasborg er en af Red Barnets hovedsponsorer
Trasborg yder årligt et større pengebeløb til Red Barnets arbejde. Derudover stiller Trasborg tøjcontainere gratis til rådighed til diverse indsamlingskampagner med det formål at skaffe varer til Red Barnets genbrugsbutikker. Overskuddet fra Red Barnets genbrugsbutikker, der alene drives af ulønnede frivillige i Red Barnet, går til Red Barnets arbejde med at redde, beskytte og styrke de dårligst stillede børn i Danmark og resten af verden.

Husstandsindsamlinger af tøj, sko mv.
Periodevis vil Trasborg i samarbejde med Red Barnet foretage husstandsindsamlinger af genbrugstøj og sko til børn og voksne, samt legetøj, spil, udstyr og møbler til børn fra 0-12 år. Alle børneeffekter gives videre til salg i Red Barnets genbrugsbutikker i Danmark. Trasborg anvender alt tøj og sko til voksne til videresalg.

red-barnet-sponor-2
red-barnet-sponor